Obchodní podmínky

COOKIES

1. Lékařská Estetika s.r.o. užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
– fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu frydlant@ocni.eu. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
– Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po Společných správcích informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců,
v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Příhlášení do odběru novinek pomocí newsletteru

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a k vašemu prospěchu
25. května 2018 začne platit nové nařízení EU GDPR, které zajistí přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů. Abychom Vás mohli emailem informovat o novinkách, službách a zvláštních nabídkách, rádi bychom vás požádali o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jediným údajem, se kterým v této souvislosti budeme nakládat je emailová adresa, kterou využijeme pro občasné zasílání inspirativních novinek v oblasti optiky a lekařské estetiky.

Odesílání zpráv prostřednictvím online formuláře

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a k vašemu prospěchu
Od 25. května 2018 platí nové nařízení EU GDPR, které zajišťuje přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje použité v online formuláři slouží výhradně ke zpětné komunikaci s Vámi a bez Vašeho souhlasu nebudou u na emailovou adresu zasílány žádné jiné obchodní sdělení.

 

Informace týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Kontakty

Firemní údaje

Provozovatel: Lékařská Estetika s.r.o.
IČO: 042 444 19
DIČ: cz04244419  
Číslo účtu: 270961346 / 0300 (ČSOB)
Statutární zástupce: MUDr. Michaela Hustá
ID datové schránky: kb46phg
Zodpovědná osoba: MUDr. Michaela Hustá

Zobrazit profil Lékařská Estetika

Objednávka na konzultaci

* Konzultace je ZDARMA!

14 + 1 =

coolsculptingcz.com | Lékařská Estetika s.r.o. © Copyright 2019. Všechna práva vyhrazena. | Vytvořil Ondřej Drápela